Dzień Absolwenta 2010

07.05.2010

    Dnia 30 IV o godz. 12.30 w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie odbyła się uroczystość Dnia Absolwenta. Uczniowie najstarszych klas Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Agrobiznesu, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych otrzymali świadectwa ukończenia szkoły średniej. I tym razem, podobnie jak każdego roku, pożegnaniu absolwentów towarzyszyły wspomnienia, wzruszenia i łzy. 
     W uroczystości wzięli udział zacni goście: pan Mariusz Roga- starosta powiatu słupeckiego, pani Urszula Gizel (notabene absolwentka naszej szkoły)-przedstawicielka Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz pan Przemysław Błażejewski- przewodniczący Rady Rodziców. 
     Na wstępie akademii zabrał głos dyrektor szkoły pan Marek Kujawa, który podziękował abiturientom za zaangażowanie i pracę na rzecz zagórowskiego Zespołu Szkół. Specjalne wyrazy wdzięczności skierował do członków zespołu muzycznego i pocztu sztandarowego oraz uczniów biorącym udział w konkursach i olimpiadach:- „Wasze sukcesy stały się sukcesami szkoły. Serdecznie Wam za to dziękujemy!”- dodał. Życzył absolwentom pomyślnego zdania egzaminów maturalnych, studiowania na wymarzonych kierunkach i uczelniach, znalezienia dobrej pracy, jak również szczęścia w życiu osobistym.
     Starosta Słupecki pan Mariusz Roga w przemówieniu podkreślił, że jest emocjonalnie związany z zagórowską szkołą im. Braci Kostaneckich i podziwia jej dynamiczny rozwój. Nadmienił, że między innymi przyjechał na uroczystość, aby serdecznie podziękować jednej uczennicy za bardzo dobre wyniki w nauce, aktywność i rozsławianie powiatu słupeckiego. Adresatką tych słów była licealistka Dina Kaźmierczak, która podczas trzyletniej edukacji odniosła wiele sukcesów, biorąc udział w licznych olimpiadach i konkursach. Starosta złożył absolwentom najserdeczniejsze życzenia i obiecał, że będzie trzymać kciuki za pomyślnie zdane egzaminy maturalne. Uczennice z najwyższą średnią w szkole: Dina Kaźmierczak (III LO) i Iwona Ćwiklińska (IV TA) otrzymały z rąk pana starosty i pani Urszuli Gizel listy gratulacyjne i nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Słupcy. 
     Pan Przemysław Błażejewski podziękował abiturientom za współpracę, życząc sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz wysokich wyników na egzaminach maturalnych. Podczas wręczania świadectw każdy absolwent otrzymał pamiątkowy długopis z logo szkoły, ufundowany przez Radę Rodziców. 
     W dalszej części akademii wychowawcy wraz z dyrektorem szkoły i przewodniczącym Rady Rodziców wręczyli uczniom z najwyższą średnią ocen w klasie świadectwa, dyplomy i nagrody. Wyróżnieni zostali: Dina Kaźmierczak, Judyta Głowacka, Dawid  Waleriańczyk, Dawid Bernat z klasy III LO, wychowankowie pani Magdaleny Wojnicz; Iwona Ćwiklińska, Agnieszka Jasińska, Anna Dawidziak, Michał Kaźmierski (za wzorową frekwencję) z klasy IV TA, wychowankowie pani Wioletty Woźnej; Klaudia Węglewska, Emilia Kowalska, Nina Szmyt z klasy IV TŻiGD, wychowankowie pani Sylwii Roszak oraz Paweł Grzeszczak, Mirosław Grzybowski, Przemysław Wajnert z klasy III TU, podopieczni pana Zbigniewa Ościsłowskiego .
    Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i kół zainteresowań działających w szkole, podziękowali absolwentom za aktywną działalność oraz wręczyli im dyplomy. Pani Magdalena Wojnicz, opiekunka Samorządu Uczniowskiego, wyróżniła: Judytę Głowacką, Ksymenę Koszal, Żanetę Struszczyk, Żanetę Piotrowską z klasy III LO i Waldemara Walczaka z IV TŻiGD. Pani Wioletta Woźna, opiekunka koła Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża (HDKPCK), podziękowała: Dinie Kaźmierczak, Żanecie Struszczyk, Klaudii Kopczyńskiej, Mateuszowi Kaczorowskiemu i Pawłowi Wojciechowskiemu z klasy III LO.
     W szkole nie tylko zdobywa się wiedzę, ale również ćwiczy sprawność fizyczną i kształtuje ducha rywalizacji. Nauczyciele wychowania fizycznego pani Wioletta Woźna i pan Jacek Przydryga złożyli podziękowania abiturientom za udział w zawodach sportowych na szczeblach szkolnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Dyplom otrzymali: Dina Kaźmierczak, Paulina Przybyła (IV TA), Klaudia Kopczyńska, Mirosława Bączkiewicz (IV TA), Dominika Krysińska (III LO), Estera Deręgowska (III LO), Natalia Nowaczyk (III LO), Mateusz Kaczorowski, Daniel Śledź (IV TA), Dawid Waleriańczyk, Edyta Koziarska (III LO), Judyta Głowacka, Dominik Jasiczek (III LO), Przemysław Pańczak (III LO), Paweł Wojciechowski, Tomasz Burdziński ( IV TA) i Sławomir Wolnicki ( IV TA).
    Nie zapomniano o działaczach koła Ligi Obrony Kraju. Opiekunowie pan Zbigniew Ościsłowski i pan Jacek Przydryga wręczyli dyplomy: Mariuszowi Wiatrowskiemu (IV TŻiGD), Wojciechowi Matuszewskiemu, Mateuszowi Rzeżnickiemu i Dawidowi Rzepeckiemu ( III LO). 
   Dyrektor szkoły gorąco podziękował abiturientom działającym w szkolnym zespole muzycznym oraz członkom pocztu sztandarowego. Dyplomy i nagrody zostały wręczone: Dawidowi Bernatowi, Dominikowi Jasiczkowi, Mateuszowi Kaczorowskiemu (muzycy), a także Karolinie Kopaczewskiej, Emilii Leśniewicz, Przemysławowi Pańczakowi i Dawidowi Waleriańczykowi (członkowie pocztu). 
      W kolejnej części obchodów dyrektor wręczył absolwentom z najwyższą średnią ocen listy gratulacyjne skierowane do ich rodziców. Listy wręczono: Dinie Kaźmierczak, Iwonie Ćwiklińskiej, Dawidowi Waleriańczykowi i Dawidowi Bernatowi.
   Nauczyciel informatyki pan Robert Góreczny serdecznie podziękował Mariuszowi Wiatrowskiemu za działalność w kole informatycznym, fotografowanie i filmowanie szkolnych uroczystości. Wręczył uczniowi dyplom i nagrodę. 
   Podziękowań nie było końca. Paulina Borowska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, w swoim wystąpieniu podziękowała starszym kolegom i koleżankom za pomoc w realizowaniu szkolnych projektów i przedsięwzięć.
    Później nastąpiła najbardziej wzruszająca część uroczystości. Wychowawcy wręczali wychowankom świadectwa, wygłaszali przemówienia, wspominali wspólnie spędzone chwile i pracę dydaktyczno-wychowawczą. Uczniowie również dziękowali ukochanym pedagogom za trud włożony w ich naukę i wychowanie. Niektórzy nie kryli łez i trudno było im się pogodzić, że czas nauki w szkole średniej dobiegł końca.
    Judyta Głowacka, wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego i tegoroczna maturzystka, w imieniu wszystkich absolwentów podziękowała nauczycielom i rodzicom za życzliwość, wychowanie i przekazaną wiedzę. Abiturienci wręczyli pedagogom kwiaty.
     Aby tradycji stało się zadość, przedstawiciele absolwentów złożyli ślubowanie:- „My, absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, uroczyście ślubujemy dbać o dobre imię szkoły, zdobytą wiedzę i umiejętności właściwie wykorzystywać, sumiennie wykonywać swoje obowiązki i być godnymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej”.
     Następnie odbyła się część artystyczna akademii. Uczennice z klasy II LO zaprezentowały scenkę, której głównym tematem były szkolne wspomniania.
     Na zakończenie wystąpił szkolny zespół muzyczny. Miejmy nadzieję, że absolwenci kiedyś gościnnie zagrają dla naszej społeczności.
     Gospodarz szkoły, dyrektor pan Marek Kujawa, podziękował nauczycielom i młodzieży za przygotowanie uroczystości, oficjalnie kończąc jej przebieg. 
     Akademię przygotowały wraz z uczniami panie nauczycielki: Katarzyna Nowicka, Agnieszka Frankowska i Ilona Nowak. W roli konferansjerów wystąpili: Natalia Siuba (II LO) i Kamil Kujawa (III TA). Scenografię wykonały: Natalia Nowaczyk, Arleta Świątek i Anna Woźniak ( II LO). Przy wręczaniu kwiatów pomagały: Natalia Siuba, Klaudia Kupiecka i Joanna Hawryluk (II LO). W scence artystycznej wystąpiły: Dorota Kubacka, Marta Kopaczewska, Edyta Piotrowska, Agata Okoniecka. Zespół muzyczny zagrał w składzie: Marlena Szymczak ( wokal), Dawid Bernat ( wokal, gitara), Dominik Jasiczek (perkusja), Mateusz Kaczorowski (gitara solowa), Łukasz Płócienniczak (gitara akustyczna), pan Jacek Przydryga ( klawisze). Uroczystość nagłaśniali niezastąpieni szkolni akustycy: Kamil Mroziński (III TA), Jakub Arendarek (II LO) oraz Michał Wróblewski ( II LO). Ł.P.

Ostatnie przygotowania do uroczystości. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

W pierwszym rzędzie od lewej: wicedyrektor pan Adam Wojtczak, pan Starosta Słupecki Mariusz Roga, pani Urszula Gizel, wicedyrektor pani Jolanta Suszka, pan Przemysław Błażejewski, przewodniczący Rady Rodziców.Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Grono pedagogiczne i absolwenci. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Rozpoczęcie akademii Dnia Absolwenta. Konferansjerzy: Kamil Kujawa i Natalia Siuba. Fot.Ł.P.

Wprowadzenie sztandaru szkoły. Nowi członkowie pocztu sztandarowego. Od lewej: Sylwia Parus, Tomasz Hernes i Marta Frątczak z klasy I LO. Fot.Ł.P.

Przemówienie pana dyrektora Marka Kujawy.Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Przemowa pana starosty. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Nagroda i dyplom  dla Diny Kaźmierczak, uczennicy z najwyższą średnią ocen w szkole. Fot.Ł.P.

Iwona Ćwiklińska odbiera dyplom i nagrodę za 2. najwyższą średnią ocen w szkole. Fot.Ł.P.

Pan Przemysław Błażejewski dziękuje absolwentom za współpracę i życzy sukcesów na egzaminach maturalnych. Fot.Ł.P.

Za moment najlepiej uczący się licealiści otrzymają świadectwa, dyplomy i nagrody. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Od lewej: Dina Kaźmierczak, Judyta Głowacka, Dawid Waleriańczyk i Dawid Bernat. Fot.Ł.P.

Pani Wioletta Woźna zaprasza wychowanków  z najwyższą średnią ocen po odbiór dyplomów i nagród. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Od lewej: Iwona Ćwiklińska, Michał Kaźmierski, Agnieszka Jasińska, Anna Dawidziak. Fot.Ł.P.

Pani Sylwia Roszak za moment pogratuluje wychowankom i wręczy nagrody. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Od lewej: Emilia Kowalska, Nina Szmyt i Klaudia Węglewska. Fot.Ł.P.

Pan Zbigniew Ościsłowski prosi o wystąpienie swoich podopiecznych. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Od lewej: Paweł Grzeszczak, Mirosław Grzybowski, Przemysław Wajnert, pan Zbigniew Ościsłowski. Fot.Ł.P.

Wręczenie dyplomów za działalność w Samorządzie Uczniowskim. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Za chwilę nastąpi rozdanie dyplomów za pracę w kole HDKPCK i udział w zawodach sportowych. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Odczyt imion i nazwisk członków LOK. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Podziękowania dla członków zespołu muzycznego i pocztu sztandarowego. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Dyrektor za chwilę wręczy uczniom listy gratulacyjne dla ich rodziców. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Pan Robert Góreczny dziękuje za współpracę Mariuszowi Wiatrowskiemu. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Przemówienie Pauliny Borowskiej, przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Rozdanie świadectw absolwentom LO. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Wychowankowie dziękują pani Magdalenie Wojnicz. Fot.Ł.P.

                                     

                               Pani Magdalena Wojnicz była bardzo wzruszona. Fot.Ł.P.

                                     

Przemówienie wychowawczyni. Fot.Ł.P.

Rozdanie świadectw absolwentom TA. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Podziękowania dla pani Wioletty Woźnej. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Przemówienie wychowawczyni. Fot.Ł.P.

Pani Sylwia Roszak wręcza świadectwa absolwentom TŻIGD.Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Podziękowania dla wychowawczyni. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Rady na dalszą  drogę życia. Fot.Ł.P.

Opiekun wręcza świadectwa absolwentom TU. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Podziękowania dla opiekuna. Fot.Ł.P.

Przemówienie pana Zbigniewa Ościsłowskiego.Fot. Ł.P.

Judyta Głowacka  w imieniu wszystkich absolwentów dziękuje dyrekcji i nauczycielom .Fot.Ł.P.

Wręczanie kwiatów.Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

 Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Ślubowanie absolwentów. Fot.Ł.P.

Scenka artystyczna. Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Fot.Ł.P.

Występ szkolnego zespołu muzycznego. Gitara i śpiew: Dawid Bernat ( absolwent), perkusja: Dominik Jasiczek (absolwent), gitara solowa: Mateusz Kaczorowski (absolwent), gitara akustyczna: Łukasz Płócienniczak (I LO), klawisze: pan Jacek Przydryga. Fot.Ł.P.

Dominik Jasiczek i Mateusz Kaczorowski . Fot.Ł.P.

Mateusz Kaczorowski i pan Jacek Przydryga. Fot.Ł.P.

Pan Jacek Przydryga i Łukasz Płócienniczak i  Fot.Ł.P.

                                        

                                           Solistka Marlena Szymczak (I LO), Fot.Ł.P.

Dyrektor dziękuje nauczycielom i uczniom za przygotowanie uroczystości. Fot.Ł.P.

Akademię nagłaśniali niezastąpieni szkolni akustycy. Od lewej: Kamil Mroziński, Jakub Arendarek i Michał Wróblewski.Fot.Ł.P.

« inne aktualności
Analiza oglšdalnoœci witryny