2D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 WoK MO swd M-1/2 KM 13
TGzT-2/2 BG PG
religia AB swd r_j.polski-1/2 GG 6
ZasŻyw-2/2 KC swd
Org-sp-prod-1/2 EU 12
JP-2/2 JF 7
2 8:50- 9:35 M-1/2 KM 13
OB-kl-w-gas1-2/2 AB PG
JP-1/2 GG 6
TGzT-2/2 BG PG
JA-1/2 DS 10
wf-2/2 RK b3
wf-1/2 HW b2
wf-2/2 RK b3
Org-sp-prod-1/2 EU 12
JP-2/2 JF 7
3 9:45-10:30 JN-1/2 MJ 5
OB-kl-w-gas1-2/2 AB PG
JP-1/2 GG 6
TGzT-2/2 BG PG
JP-1/2 GG 6
JP-2/2 JF 7
wf-1/2 HW b2
wf-2/2 RK b3
r_j.polski-1/2 GG 6
r_matematyka-2/2 AH 11
4 10:50-11:35 Przy-kamp-re-1/3 MJ 2
Pr-tech-w ga-2/3 BG PG
Pr-tech-w ga-3/3 RA PG1
Org-sp-prod-1/2 EU 12
ZasŻyw-2/2 KC 1
Org-sp-prod-1/2 EU 12
DzGwG-2/2 HP 9
B AB swd wf-1/2 HW b2
M-2/2 AH 11
5 11:40-12:25 Przy-kamp-re-1/3 MJ 4
Pr-tech-w ga-2/3 BG PG
Pr-tech-w ga-3/3 RA PG1
Posl-joz-1/2 GJ 4
DzGwG-2/2 HP 14
JN-1/2 MJ 7
M-2/2 AH 4
Podej-dzail--1/5 HP 4
JA-2/5 #W? 12
JA-3/5 #G? 15
JA-4/5 #D? 2
JN-5/5 #Zx 8
Stos-narz-ma-1/5 HP 5
JN-2/5 #M? 6
JN-3/5 #S? 8
JN-4/5 #E? 3
JA-5/5 #D+ 16
6 12:35-13:20 Przy-kamp-re-1/3 MJ 4
Pr-tech-w ga-2/3 BG PG
Pr-tech-w ga-3/3 RA PG1
Podej-dzail--1/5 HP 14
JA-2/5 #W? 11
JA-3/5 #G? 4
JA-4/5 #D? 2
JN-5/5 #Zx 8
Stos-narz-ma-1/5 HP 7
JN-2/5 #M? 5
JN-3/5 #S? 8
JN-4/5 #E? 9
JA-5/5 #D+ 2
e_dla_bezp MH 14 JA-1/2 DS 9
7 13:25-14:10 Pro-dok-sprz-1/3 EU 3
Pr-tech-w ga-2/3 BG PG
Pr-tech-w ga-3/3 RA PG1
Przed AR swd r_angielski-1/2 DS 4
r_geografia-2/2 BA 13
Przed AR swd  
8 14:15-15:00 Pro-dok-sprz-1/3 EU 3
Pr-tech-w ga-2/3 BG PG
Pr-tech-w ga-3/3 RA PG1
ZzW MJ 2 r_geografia-2/2 BA 2 religia AB swd  
Obowiązuje od: 8 stycznia 2018 roku
Drukuj plan
wygenerowano 07.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum