2A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 #RK/ b3
wf-2/2 EB b1
M US 10 JA-1/4 #Ga1 1
JN-2/4 #Ja2 6
JA-3/4 #Sa3 2
JN-4/4 #Dn4 5
wf-1/2 #RK/ b3
wf-2/2 EB b1
r_geografia PP 13
2 8:50- 9:35 Przed AR 2 JP JF 7 Pr-ws-ot AR 8 wf-1/2 #RK/ b3
wf-2/2 EB b1
Pr-pol-kadr HP 13
3 9:45-10:30 Pr-pol-kadr HP 13 religia SR 13 Pr-ws-ot AR 2 e_dla_bezp MH 14 r_matematyka US 10
4 10:50-11:35 Wyk-prac-biu EU 15 Pr-pol-kadr HP 7 Wyk-prac-biu EU 3 religia SR 1 Pos-joz DS 1
5 11:40-12:25 Wyk-prac-biu EU 6 Pr-pol-kadr HP 5 WoK AD 15 Pr-ws-ot AR 2 JN-1/4 #Da1 9
JA-2/4 #Ra2 5
JN-3/4 #Za3 8
JA-4/4 #Sa4 1
6 12:35-13:20 ZzW AD 15 Wyk-prac-biu EU 3 M US 10 Pr-ws-ot AR 2 B Sh 2
7 13:25-14:10 JA-1/4 #Ga1 2
JN-2/4 #Ja2 6
JA-3/4 #Sa3 3
JN-4/4 #Dn4 5
Przed AR 8 r_geografia PP 13 JP JF 7  
8 14:15-15:00   Pos-joz DS 2 JN-1/4 #Da1 2
JA-2/4 #Ra2 5
JN-3/4 #Za3 8
JA-4/4 #Sa4 1
JP JF 7  
Obowiązuje od: 10 września 2018
Drukuj plan
wygenerowano 09.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum