1Z
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 WiZBwG AB 1 ZasŻyw KC 1 JA-1/4 #GJ* 8
JA-2/4 #KR* 6
JA-3/4 #DS* 11
JN-4/4 #ED! 14
JA-1/4 #GJ* 13
JA-2/4 #KR* 2
JA-3/4 #DS* 5
JN-4/4 #ED! 8
religia KS 1
2 8:50- 9:35 JN-1/4 #ED* 5
JN-2/4 #MJ* 1
JN-3/4 #SZ* 8
JA-4/4 #SD! 4
WoS AD 15 ZasŻyw KC 1 ZzW RA swd WiZBwG AB swd
3 9:45-10:30 TGzT RA 1 H MH 14 wf-1/3 #HW1 b2
wf-2/3 #EB1 b1
wf-3/3 RK b3
informatyka-1/2 GR 16
informatyka-2/2 WR 12
Pr-tech-w ga-1/2 BG PG
Pr-tech-w ga-2/2 AB PG1
4 10:50-11:35 M KM 13 TGzT RA PG wf-1/3 #HW1 b2
wf-2/3 #EB1 b1
wf-3/3 RK b3
JP JF 7 Pr-tech-w ga-1/2 BG PG
Pr-tech-w ga-2/2 AB PG1
5 11:40-12:25 religia KS 5 TGzT RA 11 CH KC 1 JP JF 7 Pr-tech-w ga-1/2 BG PG
Pr-tech-w ga-2/2 AB PG1
6 12:35-13:20 H MH 14 JP JF 7 M KM 11 wf-1/3 #HW1 b2
wf-2/3 #EB1 b1
wf-3/3 RK b3
Pr-tech-w ga-1/2 BG PG
Pr-tech-w ga-2/2 AB PG1
7 13:25-14:10 G BA 13 JN-1/4 #ED* 6
JN-2/4 #MJ* 2
JN-3/4 #SZ* 8
JA-4/4 #SD! 1
f WR 1 M KM 10 Pr-tech-w ga-1/2 BG PG
Pr-tech-w ga-2/2 AB PG1
Obowiązuje od: 8 stycznia 2018 roku
Drukuj plan
wygenerowano 07.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum