2A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Wyk-prac-biu EU 15 religia SR 2 Pr-pol-kadr HP 10 wf-2/2 EB b1 JP JF 7
2 8:50- 9:35 religia SR 9 Pr-ws-ot AR 2 Wyk-prac-biu EU 14 wf-2/2 EB b1 Pr-ws-ot AR 2
3 9:45-10:30 Przed AR 2 Wyk-prac-biu EU 9 JP JF 7 Pr-pol-kadr HP 8 JN-1/4 #Da1 13
JA-2/4 #Ra2 11
JN-3/4 #Za3 8
JA-4/4 #Sa4 2
4 10:50-11:35 M US 10 r_geografia PP 13 M US 10 e_dla_bezp MH 14 WoK AD 15
5 11:40-12:25 Pr-ws-ot AR 2 JN-1/4 #Da1 2
JA-2/4 #Ra2 5
JN-3/4 #Za3 8
JA-4/4 #Sa4 4
r_matematyka US 10 JP JF 7 Pr-pol-kadr HP 6
6 12:35-13:20 JA-1/4 #Ga1 8
JN-2/4 #Ja2 6
JA-3/4 #Sa3 9
JN-4/4 #Dn4 5
Pos-joz DS 7 JA-1/4 #Ga1 7
JN-2/4 #Ja2 14
JA-3/4 #Sa3 8
JN-4/4 #Dn4 3
B Sh 1 Pr-pol-kadr HP 6
7 13:25-14:10 wf-1/2 #RK/ b3 ZzW AD 15 r_geografia PP 13 Pos-joz DS 9 Wyk-prac-biu EU 3
8 14:15-15:00 wf-1/2 #RK/ b3 wf-1/2 #RK/ b3
wf-2/2 EB b1
Pr-ws-ot AR 2 Przed AR 2  
Obowiązuje od: 8 października 2018 roku
Drukuj plan
wygenerowano 07.10.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum