1L
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 M US 10 M US 10 JA-1/4 #GJ* 8
JA-2/4 #KR* 6
JA-3/4 #DS* 11
JN-4/4 #ED! 14
JA-1/4 #GJ* 13
JA-2/4 #KR* 2
JA-3/4 #DS* 5
JN-4/4 #ED! 8
WoS AD 15
2 8:50- 9:35 JN-1/4 #ED* 5
JN-2/4 #MJ* 1
JN-3/4 #SZ* 8
JA-4/4 #SD! 4
M US 10 H MH 14 JP JG 9 religia KS 8
3 9:45-10:30 Gosp-mag RW 12 Proc-mag RW swd wf-2/3 #EB1 b1
wf-3/3 #HW1 b2
JP JG 9 Org-pr-mag PS 14
4 10:50-11:35 Gosp-mag RW 12 Proc-mag RW swd wf-2/3 #EB1 b1
wf-3/3 #HW1 b2
G TE 13 Org-pr-mag PS 14
5 11:40-12:25 H MH 14 Mag-prod AK 15 Gosp-mag RW swd f WR 1 Mag-dyst AK 2
6 12:35-13:20 JP JG 9 Mag-prod AK 15 CH KC 1 wf-2/3 #EB1 b1
wf-3/3 #HW1 b2
Mag-dyst AK 2
7 13:25-14:10 religia KS 10 JN-1/4 #ED* 6
JN-2/4 #MJ* 2
JN-3/4 #SZ* 8
JA-4/4 #SD! 1
ZzW US 10 informatyka-1/2 GR 16 JOwL DE 9
8 14:15-15:00       informatyka-2/2 GR 16  
Obowiązuje od: 8 stycznia 2018 roku
Drukuj plan
wygenerowano 07.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum