1B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-2/2 EB b1 informatyka-1/2 GR 16
W-tech-infor-2/2 AA 12
W-tech-infor-1/2 AA 12
informatyka-2/2 GR 16
wf-4/6 #RF: 4 S-e-bhp HP 9
2 8:50- 9:35 ZzW MH 14 Tw-of-rek-1/2 GR 16
W-tech-infor-2/2 AA 12
W-tech-infor-1/2 AA 12
Tw-of-rek-2/2 GR 16
WoS AD 15 religia SR 13
3 9:45-10:30 H MH 14 Tw-of-rek-1/2 GR 16
W-tech-infor-2/2 AA 12
W-tech-infor-1/2 AA 12
Tw-of-rek-2/2 GR 16
JP GG 6 JP GG 6
4 10:50-11:35 M MP 1 JA-1/4 #Sx1 8
JN-2/4 #Jx2 5
JA-3/4 #Bx3 7
JN-4/4 #Dx4 9
H MH 14 religia SR 7 JP GG 6
5 11:40-12:25 JN-1/4 #Dx1 5
JA-2/4 #Sx2 11
JN-3/4 #Zx3 8
JA-4/4 #Rx4 7
CH KC 1 JA-1/4 #Sx1 1
JN-2/4 #Jx2 3
JA-3/4 #Bx3 14
JN-4/4 #Dx4 2
JN-1/4 #Dx1 5
JA-2/4 #Sx2 2
JN-3/4 #Zx3 8
JA-4/4 #Rx4 9
Org-sp-prod EU 15
6 12:35-13:20 S-e-bhp HP 12 wf-2/2 EB b1 wf-4/6 #RF: 5 G PP 13 Org-sp-prod EU 15
7 13:25-14:10 S-e-bhp HP 8 wf-2/2 EB b1 wf-4/6 #RF: 6 M MP 10 M MP 2
8 14:15-15:00 f WR 11     Stos-narz-ma MJ 7 Stos-narz-ma MJ 7
Obowiązuje od: 8 października 2018 roku
Drukuj plan
wygenerowano 07.10.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum