1B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 S-e-bhp HP 7 informatyka-1/2 GR 16
W-tech-infor-2/2 AA 12
W-tech-infor-1/2 AA 12
informatyka-2/2 GR 16
S-e-bhp HP 7 religia SR 5
2 8:50- 9:35 JN-1/4 #Dx1 9
JA-2/4 #Sx2 12
JN-3/4 #Zx3 8
JA-4/4 #Rx4 13
Tw-of-rek-1/2 GR 16
W-tech-infor-2/2 AA 12
W-tech-infor-1/2 AA 12
Tw-of-rek-2/2 GR 16
H MH 14 JP GG 6
3 9:45-10:30 JP GG 6 Tw-of-rek-1/2 GR 16
W-tech-infor-2/2 AA 12
W-tech-infor-1/2 AA 12
Tw-of-rek-2/2 GR 16
JP GG 6 WoS AD 15
4 10:50-11:35 f WR 11 JN-1/4 #Dx1 5
JA-2/4 #Sx2 2
JN-3/4 #Zx3 8
JA-4/4 #Rx4 1
Stos-narz-ma MJ 7 M MP 15 Org-sp-prod EU 8
5 11:40-12:25 M MP 4 G PP 13 ZzW MH 14 religia SR swd Org-sp-prod EU 11
6 12:35-13:20 M MP 11 S-e-bhp HP 5 H MH 14 Stos-narz-ma MJ 3 JA-1/4 #Sx1 8
JN-2/4 #Jx2 3
JA-3/4 #Bx3 5
JN-4/4 #Dx4 6
7 13:25-14:10 CH KC 1 JA-1/4 #Sx1 1
JN-2/4 #Jx2 5
JA-3/4 #Bx3 10
JN-4/4 #Dx4 2
wf-4/6 #RF: 1 wf-4/6 #RF: 4 wf-2/2 EB b1
8 14:15-15:00 wf-2/2 EB b1     wf-4/6 #RF: 1 wf-2/2 EB b1
Obowiązuje od: 10 września 2018
Drukuj plan
wygenerowano 09.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum