Plan lekcji
Oddziały
1A 1B 1L 2A 2B 2L 2Z 3A 3D 3L 4A 4B 4L 4Z
Nauczyciele
J.Fałdzińska (JF) G.Garsztka (GG) J.Górecka (JG)
M.Ochocka (MO) J.Gałan (GJ) D.Szczap (DS)
E.Danielewicz (DE) M.Jakubowska (MJ) S.Zawrot (SZ)
A.Herudzińska (AH) U.Szymczak-Czarcińska (US) E.Bury (EB)
R.Karasiński (RK) P.Przygocki (PP) D.Adamczewska (AD)
M.Halaba (MH) S.Barciszewska (SB) K.Czerniak (KC)
R.Góreczny (GR) J.Grobelna (Go) A.Kania (AK)
H.Pińska (HP) A.Raczkowska (AR) A.Rajzner (RA)
E.Ulatowska (EU) R.Piotrowska-Woźniak (RW) S.Rogalski (SR)
K.Szkopek (KS) W.Adamczewska (AV) W.Radliński (WR)
R.Frydrychowicz (FR) E.Babacz (BB) M.Pietrowicz (MP)
A.Robak (AA) K.Borkiewicz (KB) A.Shpak (Sh)
K.Celka (CE) J.Swat (JS)
Sale
1 chemia 2 ekon 3 inf
4 ekon 5 ekon 6 językowa
7 jezykowa 8 jezykowa 9 pol
10 mat 11 mat 12 inf
13 geo 14 po 15 hist
16 eko swd ogol b1 sport
b2 sport b3 sport b4 sport
PG gastr PG1 gastr1 aula